Ingen bevis for CIA-flygninger over Finland

Det er ikke funnet bevis for at den amerikanske etterretningstjenesten CIAs fly har vært i Finland, opplyser luftfartsverket i Helsingfors. Europarådet vil granske CIA-saken.