Veritas har 22 prosent av Liberiaflåten som kunder

Det Norske Veritas (DNV) har ansvaret for 400 Liberia-skip. Liberiaoppdragene er et resultat av en fullmakt fra Charles Taylors regime. Regjeringen er taus om det norske samarbeid med Liberia og president Taylor.