Nordmenn ikke så patriotiske likevel

Amerikanske forskere punkterer myten om nordmenn som et av verdens mest patriotiske folkeferd. Danskene og finnene er langt mer patriotiske enn nordmenn.