Blot til lyst

Rikfolk blota til Tor og Frøya. Fattigfolk heldt seg inne med dei underjordiske. På Island lever dei gamle religionane framleis side om side med Jesus, som ei slags treeining.