Somaliske pirater avslutter skipskapring

De somaliske piratene som har holdt ti mennesker som gisler om bord i et skip fullastet med nødhjelp til ofre for flodbølgekatastrofen, har nå valgt å avslutte kapringen.