Avviser krig mot terror

Fredsprisvinner Muhammad Yunus tror ikke det er mulig å vinne kampen mot terror med militære midler.