- Irak ruster ikke ned

USAs utenriksminister Colin Powell sier i dag at Irak ikke har tatt en "strategisk og politisk" beslutning om å ruste ned.