- Det er Guds vilje

De får ikke se tv, de vil ikke la kvinner stille til valg, og de kan ikke kjøre i bil om søndagen. 300.000 ortodokse protestanter i Nederland prøver å leve et liv uten synd.