Det opplyser Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

Regjeringen i Damaskus har nå levert fra seg seks forsendelser av de kjemiske våpnene og stridsmidlene som ble deklarert til OPCW i forbindelse med avtalen som ble inngått med Russland og USA i fjor.

På vei til Lattakia

Ytterligere to forsendelser er bekreftet av OPCW og på vei til den syriske havnebyen Lattakia.

Derfra skal de overføres til det amerikanske spesialskipet MV Cape Ray og anlegg i Tyskland og Storbritannia der destruksjonen foregår.

Det norske lasteskipet Taiko deltar i transporten fra Lattakia til det amerikanske skipet, og den norske fregatten Helge Ingstad er med som vaktskip for transporten.

Syria har levert en revidert plan om å utlevere alle kjemiske våpen og stridsmidler innen utgangen av april. Planen ble drøftet på et møte i OPCW som begynte tirsdag morgen.

For langsomt

Vestlige diplomater sier at planen er for langsom. Alt må være ute av Syria innen utgangen av mars om man skal ha mulighet til å holde fristen om å fullføre destruksjonen innen 30. juni, slik avtalen fastslår.

USA sier at man trenger 90 dager for å destruere 500 tonn av de giftigste substansene i arsenalet til president Bashar al-Assad.

Syria oppga til OPCW at landet hadde til sammen 1.300 tonn kjemiske våpen og kjemiske stridsmidler.