Solberg reiste på en skikkelig rundtur for å se nærmere på FNs prosjekter i området. På Lao Chai barneskole hadde titalls elever stilt seg opp for å ønske henne velkommen.

Mens «Pål sine høner» først dundret ut av høyttaleranlegget, viste barna etter hvert fram flere ulike danser og inviterte den celebre gjesten med i ringen.

— Jeg vil bli lærer, slik at jeg kan gi andre barn utdanning. Jeg liker best vietnamesisk og matte sier Ly Thi De (10) til NTB.

Klassekameraten Hang A. Sang (10) har samme svar - også han vil bli lærer for å hjelpe andre barn.

Begge de to tilhører Hmong-minoriteten, som er dårligere stilt enn den jevne vietnameser når det gjelder utdanning og helse.

Barneskolen i Lao Chai er et eksempel på hvordan FNs barnefond (UNICEF) aktivt jobber for å få flere barn fra minoriteter til å gå på skole. Vietnam har lyktes godt med å nå tusenårsmålene, men etniske minoriteter henger etter.