I et intervju med den tyske avisen Der Spiegel sier den greske innenriksministeren at han håper landets utenlandske partnere forstår at Hellas i så fall ikke kan tilbakebetale milliardlånet til Det internasjonale pengefondet (IMF), som forfaller 9. april.

Den greske økonomien har holdt seg flytende på store kriselån fra EU og IMF siden 2010, men Hellas står i fare for å gå tom for penger i løpet av få uker dersom landet ikke får utbetalt flere midler. (©NTB)