• LETER FORTSATT: Redningsmannskaper og helikoptre leter fortsatt etter savnede og omkomne etter brokollapsen utenfor Genova tirsdag. FOTO: STEFANO RELLANDINI, Scanpix

Bruker brotragedie til oppgjør med landets tidligere ledere

Tragedien i Genova avdekker flere tiårs manglende vedlikehold av veier, broer og bygninger. Staten har latt private selskaper melke bilister uten å investere.