Domstolen i København mener ROJ TV har drevet propaganda for den kurdiske geriljagruppen PKK i Tyrkia.

I tillegg er stasjonen blitt finansiert av PKK, som har påvirket det redaksjonelle innholdet.

De to selskapene ROJ TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S ble tirsdag dømt til å betale til sammen 2,6 millioner danske kroner i bøter. København Byret mener det er nødvendig med en «avskrekkende sanksjon».

Rettssaken er historisk, og det er første gang myndighetene i et skandinavisk land har anklaget mediebedrifter for terror.

ROJ sender fra Danmark, men kan potensielt nå ut til 30 millioner kurdere over hele verden. TV-stasjonens forsvarer har argumentert for frifinnelse med henvisning til ytringsfriheten.