Vil stille Israel og palestinarar for retten

Israelske bomber trefte i går nye sivile mål i Gaza. - Krigsherrane må stillast for ein internasjonal domstol, meiner tre framståande norske juristar.