Bortføringer gir løsepengedebatt

Flere land har betalt store løsepenger til gisseltakere - blant annet i Afghanistan. Nå krever flere en hardere linje.