Eklund tilstår ikke flere drap

Anders Eklund, som har tilstått drapet på Engla Juncosa Höglund og Pernilla Hellgren, sier han ikke har flere forbrytelser å tilstå.