Ingen tegn til fuglevirus i danske prøver

Det ble ikke funnet fugleinfluensa i de første analysene av 30 svaner, en måke og en and fra Sør-Sjælland, Lolland og Falster, opplyser danske myndigheter.