Striden om Iran til FNs sikkerhetsråd

FNs vetomakter er enige om at striden om Irans atomprogram skal opp i FNs sikkerhetsråd.