Troikarapport til FN: Ingen enighet i Kosovo

Fire måneder med forhandlinger om Kosovos fremtidige status mislyktes fordi ingen av partene ville gi etter i spørsmålet om uavhengighet, går det fram av sluttrapporten.