Foreslår 30 års fengsel for folkemord

Justisdepartementet foreslår at folkemord kan straffes med inntil 30 års fengsel. Også forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser skal kunne straffes like hardt.