Svenske skattemyndigheter studerer apene

Det svenske Skatteverket skal omorganisere og bruker apestudier for å se hvordan virksomheten best skal legges opp.