Titusener på flukt fra flammene

Bedre vindforhold og flere fly på vingene gir brannmannskapene i Hellas håp om å få en viss kontroll med de voldsomme brannene i landet.