Våpenhvile mellom Israel og Hamas

Hamas har godtatt en våpenhvileavtale med Israel.