Partiene i den borgerlige koalisjonsregjeringen ble i februar enige om at søknaden om EU-medlemskap skulle droppes uten at det skulle holdes folkeavstemning om spørsmålet. Søknaden ble sendt i 2010.

EU-tilhengere i landets nasjonalforsamling har derimot arbeidet for å blokkere forslaget som gir regjeringen rett til å trekke søknaden.

Utenriksminister Gunnar Bragi Sveinsson sier til avisen Morgunbladid at saken vil bli tatt opp i nasjonalforsamlingen etter sommeren.

— Jeg regnet med at regjeringspartiene ville få gjennom forslaget i vår, men det var større og viktigere saker vi måtte avslutte først. Regjeringen er ikke i noen forhandlinger med EU og har ingen intensjoner om å starte noen, så jeg betrakter det hele som en formalitet, sa Sveinsson til avisen.

Et flertall av Islands innbyggere svarer i en meningsmåling at de vil ha en folkeavstemning om EU-medlemskap, som lovet av den forrige regjeringen. Islendingene besluttet å søke om medlemskap i en folkeavstemning som ble holdt i 2009, samtidig som landet var hardt rammet av finanskrisen.