Banda etterfølger Bingu wa Mutharika, som døde av et hjerteinfarkt torsdag, 78 år gammel.

Før Joyce Banda ble aktiv politiker i 1999, var hun kjent som grasrotaktivist og kvinneforkjemper. Gjennom årene har hun startet flere organisasjoner som skulle sørge for at jenter fikk utdanning og kvinner ble aktive samfunnsdeltakere. Hun har sittet i en rekke regjeringer og har blant annet vært utenriksminister, men hun startet sin karriere som sekretær.

I 2011 ble hun kåret til Afrikas tredje mektigste kvinne av Forbes Magazine.

Maktkamp?

Mange har fryktet en bitter maktkamp som følge av at presidentens dødsfall, men med innsettelsesseremonien i Malawis hovedstad Lilongwe ser det ut til å bli en fredelig maktovertakelse. Det er imidlertid frykt for at tiden fremover vil bli preget av strid mellom Bandas og den avdøde presidentens tilhengere.

Joyce Banda har vært Malawis visepresident siden mai 2009, men det tok ikke lang tid før hun røk i tottene på presidenten, og i 2010 ble hun kastet ut av regjeringspartiet. Siden har hun startet sitt eget parti og blitt en av Mutharikas fremste kritikere, ikke minst når det gjelder hans håndtering av økonomien.

I henhold til grunnloven er det visepresidenten som overtar når presidenten dør, men mange hadde fryktet at presidentens bror Peter kom til å kaste seg inn i kampen mot Banda.

Håper på enhet

Selv ber Joyce Banda om enhet og forsoning.

— Jeg håper virkelig at det ikke finnes noe rom for hevn. Jeg håper virkelig at vi vil stå samlet, sa Banda etter at hun var tatt i ed som landets nye president.

Seremonien ble holdt bare timer etter at regjeringen offisielt bekreftet at Mutharika var død. Innsettelsen foregikk i nasjonalforsamlingen, der Banda ble tatt imot med kraftig applaus og gledessanger.

Det er ventet at Banda styrer landet til presidentvalget holdes i 2014.

Politisk krise?

Fredag opplyste kilder i helsevesenet og i regjeringen at president Mutharika var sendt til sykehus i all hast etter et illebefinnende torsdag. Ifølge kildene var han allerede død da han ankom sykehuset.

Først to dager senere bekreftet myndighetene dødsfallet. Den forsinkede bekreftelsen ble oppfattet som en gryende politisk krise, noe som ville kunne komplisere maktovertakelsen.

Landesorg

— Jeg oppfordrer alle malawiere til å holde seg rolige og å ta vare på freden i denne sorgens tid, sa Banda etter den offisielle meldingen om at Mutharika var død. Det er erklært ti dagers landesorg i Malawi.

Mutharika ble først valgt til president i 2004 og gjenvalgt med stort flertall i 2009, men siden da er han blitt stadig mer upopulær. Han er blitt anklaget for udemokratisk oppførsel, og det er blitt gjennomført store demonstrasjoner mot hans håndtering av landets økonomi.