Motstandere av loven frykter den kan undergrave landets demokratiske fundament og rettighetene til den arabiske minoriteten i Israel.

Statsminister Benjamin Netanyahu, som har vært en forkjemper for loven, har imidlertid lovet at den skal føre til likebehandling av alle landets innbyggere.

Onsdag skal det israelske parlamentet etter planen stemme over lovforslaget.