Skjeller ut ledere fra hele verden

Amerikanske diplomater beskriver internasjonale ledere i krasse ordelag i lekkede dokumenter fra WikiLeaks. Både allierte og fiender får så hatten passer.