- Henretter vanligvis ikke

Mali-ekspert kjenner til få dødsfall etter lignende gisselsituasjoner.