- Etterretning var uakseptabelt

Både USA og PST fekk klar beskjed i 2004.