Fagbevegelsen har varslet én dags nasjonal mobilisering mot et nytt reformforslag som innebærer nye reformer.

Streiken vil ramme offentlig transport, helsetjenester og flygninger. Senere tirsdag er det varslet store demonstrasjoner i Thessaloniki og Aten.

Reformforslaget innebærer at offentlig ansatte, blant annet lærere, skoleansatte og politifolk, i en periode på åtte måneder vil få 75 prosent lønn. Mot slutten av denne perioden må de godta en omplassering til en annen stilling, eller miste jobben.