— Behovene på Filippinene er svært store og det er viktig å bidra raskt slik at livreddende tiltak kan iverksettes umiddelbart, sier utenriksminister Børge Brende (H) til NTB.

Norge øker den humanitære bistanden til Filippinene med 20 millioner kroner. Dermed er det norske bidraget til tyfonofrene steget til 65 millioner kroner, som skal gå til livreddende hjelp.

— Det står faktisk om liv. Det er mangel på alt fra rent drikkevann og mat til medisiner, sier utenriksministeren.

Onsdag ble en ansatt på barnehjemmet Streetlight truet med våpen da han skulle ut for å skaffe vann til barna, opplyser Erlend Johanessen, som driver barnehjemmet i Tacloban.

Kaos

I de fem dagene som har gått etter at monstertyfonen Haiyan raserte sentrale deler av Filippinene har overskriftene stort sett omhandlet kaoset i og rundt byen Tacloban på øya Leyte. Men også andre steder, som i Martinez' by på nord på Cebu, gjorde den stor skade. Det dukker stadig opp nye områder med behov for hjelp.

FN anslår at 11,3 millioner filippinere er berørt av tyfonen, som har forårsaket enorme ødeleggelser. Men fortsatt har FN og myndighetene på Filippinene ikke skaffet seg den hele og fulle oversikten over skadeomfanget og behovet for hjelp.

— Det er fortsatt områder og øyer der vi ennå ikke har kommet til og fått vurdert situasjonen. Vi har veldig mye ufullstendig informasjon, sier Jens Laerke, talsmann for FNs samordningsorgan for nødhjelp (OCHA), i Genève.

Amfibiefartøy

USA setter nå inn landgangsskip utrustet med amfibiefartøy for å bidra i hjelpearbeidet. Landgangsskipene USS Germantown og USS Ashland med flere hundre marinesoldater om bord setter nå kursen mot områdene rammet av tyfonen. Skipene skal bidra til å få hjelp fram på steder som er svært vanskelige å nå etter at veier og annen infrastruktur har fått store skader.

USA har også sendt hangarskipet USS George Washington med sine eskortefartøy, to kryssere og en destroyer, til katastrofeområdet. Et britisk marinefartøy er også på vei

Fra før har en lang rekke FN-organer og nødhjelpsorganisasjoner strømmet til for å hjelpe. Problemet er de utallige flaskehalsene som hindrer hjelpen i å komme fram til ofrene. I byen Bogo på øya Cebu fikk hele nødhjelpsrasjonen til 70.000 mennesker plass på en liten varebil.

Begravelse avbrutt

Snart en uke etter at tyfonen rammet sprer desperasjonen og raseriet seg. Enkelte steder meldes det om anarki-lignende tilstander. En planlagt massebegravelse ble avbrutt på grunn av skuddvekslinger.

— Vi hadde gjort klar en massegrav, og lastebilen sto klar med døde, men på grunn av skytingen kunne vi ikke fortsette, sier Alfred Romualdez, ordfører i byen Tacloban på øya Leyte, til nyhetsbyrået AFP.

Situasjonen skaper bekymring for helsesituasjonen i området. Det er varme og regn og en sterk lukt fra likene. Frykten er stor for epidemier, og hjelpeorganisasjonene jobber på spreng for å hindre sykdomsutbrudd.

Det hersker fortsatt stor usikkerhet rundt dødstallet etter tyfonen. Onsdag ble det opplyst at minst 2.275 personer omkom.