Obama retter besk kritikk mot Kongressen

President Barack Obama, vanligvis samlet og kontrollert, beskylder Kongressen for å være lat når den ikke står hardere på for å unngå gjeldskrise.