Verden over har antall malariadødsfall gått ned med 47 prosent mellom år 2000 og 2013. Blant barn under fem år er nedgangen i antall dødsfall på 53 prosent, opplyser WHO i sin årlige rapport om sykdommen.

Organisasjonen advarer imidlertid om store forskjeller blant folk når det gjelder tilgang til myggnett og behandling mot malaria. Det er også en urovekkende utvikling av resistens mot de mest brukte insektmidlene.

I Afrika sør for Sahara, hvor 90 prosent av alle malariadødsfall finner sted, er dødeligheten redusert med 54 prosent, mens den for barn under fem år er redusert med 58 prosent. Det tilsvarer om lag 3,9 millioner avvergede dødsfall blant disse barna.

I fjor var det 13 av i alt 97 malariarammede land, som ikke meldte om nye sykdomstilfeller.

Selv om investeringene i kampen mot sykdommen er tredoblet siden 2005, er programmene i kampen mot malaria fortsatt underfinansiert.

I Sierra Leone, Guinea og Liberia har ebolautbruddet stanset malariaprogrammene i enkelte områder og ført til et stort press på helsetjenestene.