Tidligere politisjef og viseordfører i millionbyen Chongqing, Wang Lijun, ble mandag dømt til 15 års fengsel, av mange karakterisert som en mild dom, etter å ha blitt funnet skyldig på fire tiltalepunkter.

Blant dem var å ha «hoppet av» og forsøk på å skjule drap på den britiske forretningsmannen Neil Heywood. Han ble også dømt for maktmisbruk og for å ha mottatt bestikkelser.

Wang ble regnet som den tidligere toppolitikeren Bo Xilais høyre hånd.

Bos tur

Det har lenge vært uvisshet rundt Bo Xilais personlige skjebne i dramaet som har utspilt seg i Kinas partiledelse siden i vår.

Han kom som delegat til det to uker lange plenumsmøtet i nasjonalforsamlingen i mars, men reiste derfra avsatt fra partilederstillingen i Chongqing. Politbyrået i kommunistpartiet hadde møttes i ly av nasjonalforsamlingens drøftinger og sparket ham.

Siden har han vært under kontroll, i praksis varetektsfengslet, av kommunistpartiets sentrale disiplinkommisjon, som bare er underlagt partiets lover. Men for å få avsluttet Bo Xilai-saken før kommunistpartiets kongress holdes, må den komme for en domstol snarest.

— Jeg vil nå gjette at partiet i løpet av en uke kan kunngjøre at han er overlevert til justismyndighetene, sier Li Weidong, en tidligere magasinredaktør med gode bånd til partiledelsen.

— Hvis det ikke blir en beslutning om det snart, kan det bli vanskelig å holde partikongressen i midten eller slutten av oktober, tilføyer han.

Delt

Eksperter er delt i synet på om Bo vil bli stilt for retten, eller om partitoppene vil spare seg selv ydmykelsen og heller la ham slippe unna med en disiplinærstraff.

Men uttalelser fra påtalemyndigheten under saken mot Wang Lijun antyder sterkt at Bo står for tur.

Om Wang het det blant annet at «han hadde produsert viktige bevis for å avsløre alvorlige forbrytelser begått av andre og spilt en nøkkelrolle i etterforskningen av disse sakene», ifølge nyhetsbyrået Xinhuas autoritative referat 18. september.

Dagen etter skrev Xinhua videre at Wang hadde prøvd å fortelle «den hovedansvarlige i Chongqings partikomité den gang», med andre ord Bo Xilai, at Bos kone var mistenkt for drap. Men Bo hadde reagert rasende og «Wang fikk en ørefik».

Når Xinhua refererer dette, impliseres Bo i forbrytelser, og flere eksperter mener det er ensbetydende med at Bo vil bli stilt for retten.

— Det juridiske nettet rundt Bo Xilai er langsomt blitt strammet, sier He Weifang, professor i juss ved Beijing-universitetet, til Reuters.

— Han vil helt sikkert bli stilt for retten.

Skjulte drap

Bakgrunnen for dommen mot Wang er at han først hjalp Gu Kailai, kona til Bo Xilai, med å skjule drapet på den britiske forretningsmannen Neil Heywood i november i fjor.

Da han i kjølvannet av dette fikk sparken som politisjef, søkte Wang tilflukt i USAs konsulat i Chengdu i over ett døgn og snakket med amerikanerne. Derfor har han blitt tiltalt og dømt for å ha «hoppet av», men avhoppet ble samtidig startskuddet for opprullingen av den politiske skandalen. Gu ble i august dømt til døden for drapet, men med to års utsettelse.

Bo er så langt avsatt som leder for kommunistpartiet i Chongqing og suspendert fra politbyrået.