UNESCO må stanse prosjekter

FNs kulturorganisasjon UNESCO må stanse alle sine prosjekter resten av året. Grunnen er at USA har trukket sin økonomiske støtte etter striden om palestinernes medlemskap i organisasjonen.