Observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har overvåket både valgkampen og gjennomføringen av tirsdagens kongressvalg i USA.

— Landet har nok en gang demonstrert at det til fulle holder i hevd demokratiske verdier, sier Isabel Santos, leder for OSSEs observatørgruppe.

— Men pengebruken i valgkampen har vokst ut av proporsjoner. Når enkelte personer og grupper bruker millioner av doller på valg, summer som er helt uoppnåelig for den jevne borger, fører det til stadig større ulikheter i valgprosessen, sier hun og legger til at pengebruken fører til at mange utelukkes fra å delta i politikken på høyt nivå.

Amerikanske myndigheter hadde invitert OSSE til å sende valgobservatører til landet. I sin foreløpige rapport peker Santos også på at graden av negativ reklame om motkandidater også var i overkant høy.