Norsk redningslag får ikkje reise

Ni søkjehundar og 40 redningsfolk med topp utstyr har i to døgn stått klare til å reise til Haiti. Men UD har bestemt at dei skal halde seg heime.