Setter opp nordisk teltleir i Haiti

Norge deltar gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i opprettelse og drift av en fellesnordisk leir for innkvartering av 200-300 hjelpearbeidere i Haiti.