Putin advarer nye lederne

Mens Georgias fungerende president Nino Burdsjanadse i går kalte sammen sine ministere, lovet valg til et nytt parlament og presidentposten og fortsettelse av Georgias vestligorienterte utenrikspolitikk, unnlot Russlands president Vladimir Putin å pakke sine ord inn i diplomatisk vatt.