President Bush til Sverige

USAs president George W. Bush skal besøke Sverige i forbindelse med et toppmøte mellom USA og EU.