Drøftet militærdomstoler

Dagen før møtet med Bush deltok Bondevik i en privat middag i Washington med justisminister John Ashcroft, der statsministeren reiste de norske bekymringene ved bruk av hemmelige militærdomstoler.