NATO-fartøyer flyttes østover

NATO har flyttet sin stående flåtestyrke til den østlige delen av Middelhavet. Norge har to fartøyer med i denne styrken som har drevet øvelser i den vestlige delen av Middelhavet.