Utpeker broer som terrormål

"Sprenge og ødelegge broer som fører inn og ut av byene", listes opp som et terroristoppdrag i Al-Qaidas terrororhåndbok.