USA sperrer "terroristkonti"

USA har sperret bankkonti med 24 millioner dollar som tilhører Taliban og Osama bin Ladens al Qaeda-organisasjon.