Vil rive praktbygningpå Kalfaret

Amtmann Schytzs prektige trevilla frå 1843 på Kalfaret risikerer å bli rive. Bergen kommune vil byggje ny sjukeheim på tomta.