Kretser om -mislykkede- stjerner

Planeter er vanlige rundt objekter av typen brune dverger. Omgivelsene er imidlertid lite egnet for liv slik vi kjenner det.