Islamsk Jihad vil stanse angrep

Den palestinske gruppen Islamsk hellig krig vil stanse alle militære operasjoner mot Israel.