Nordirsk selvstyre i dag

Nord-Irland får tilbake selvstyret søndag, etter instruks fra Storbritannias minister for Nord-Irland, John Reid.