Verden trenger 18 millioner lærere

Verden trenger 18 millioner flere lærere, dersom alle barn skal få et tilbud om grunnskole.