159 personer døde i brannen, som etter alt å dømme var påsatt. Under rettsmøtet i København byrett er en av de overlevende, Mike Axdal, innkalt som vitne. Han mistet sin far og bror i brannen og har samlet inn en rekke dokumenter siden tragedien. Han regnes som et kronvitne i saken, ifølge Scandinavian Stars Danske Støtteforening.

— Han er formodentlig den eneste personen som kan presentere et komplett forløp av Scandinavian Star-saken, skriver støtteforeningen i en pressemelding.

Saken foreldes 7. april, og formålet med å få Axdals forklaring er å få fortgang i politiets etterforskning av saken.

En dansk lastebilsjåfør som omkom i brannen, ble utpekt som hovedmistenkt for ildspåsettelsen. Men en ekspertgruppe mener at dette ikke kan stemme, og at det i stedet handlet om forsikringssvindel.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal tirsdag ta stilling til om det skal oppnevnes en egen kommisjon som skal stå for en politisk gransking av fergebrannen.